Neidio i'r prif gynnwys

RYDYN NI’N EDRYCH YMLAEN YN EIDDGAR AT GROESAWU’CH GRŴP CORFFORAETHOL I GAERDYDD!

Gyda'r golygfeydd ar hyd ein glannau, canol dinas twt, treftadaeth ddiddorol a diwylliant a byd cymdeithasol bywiog, mae Caerdydd yn gyrchfan wych i grwpiau corfforaethol. Gall tîm Cwrdd yng Nghaerdydd gynnig awgrymiadau ar gyfer ymweliadau grŵp ac awgrymu cwmnïau bysiau lleol os bydd angen cludo eich grŵp o gwmpas neu fynd ar daith.

 • Hawdd cyrraedd o draffordd yr M4
 • Mannau gollwng dynodedig i goetsys a mannau parcio am ddim ledled y ddinas
 • Canol dinas dwt, hawdd ei grwydro ar droed
 • Siopa o ansawdd uchel gan gynnwys arcedau Edwardaidd yn llawn siopau annibynnol ynghyd â’r holl brif frandiau
 • Lleoliadau adloniant o’r radd flaenaf gan gynnwys Canolfan Mileniwm Cymru ac Arena Motorpoint
 • Digwyddiadau chwaraeon uchel eu proffil

MAPIAU

Lawrlwythwch ein mapiau o ganol y ddinas a Bae Caerdydd.

MANNAU CODI A GOLLWNG

A. Heol y Gogledd (Tua’r gogledd)
 • 4 spaces in lay-by.
 • Ideal for Cardiff Castle and city centre
 • CF10 3EW
B. Heol y Gogledd (Tua’r de)
 • Friary Gardens Bus Stand
 • 2 spaces
 • Ideal for Cardiff Castle and city centre
 • CF10 3HH
C. Amgueddfa Cymru
 • Gorsedd Gardens Road
 • 3 spaces
 • Waiting limited to 15 minutes
 • No return within 1 hour, between 0900 and 2300
 • CF10 3NP
D. Pentref Chwaraeon Rhyngwladol
 • Outside the Viola Arena
 • 2 spaces
 • Waiting limited to 20 minutes
 • No return within 1 hour.
 • CF11 0JS

PARCIO I FYSIAU (COETSIS)

1. Maes Parcio Gerddi Sophia
 • 4 spaces
 • Pay and display
 • CF11 9HW
2. Heol Corbett
 • 5 spaces
 • First come first served
 • Ideal for city centre and university
 • CF10 3UP
3. Canolfan y Ddraig Goch
 • For parties visiting the complex
 • First come first served
 • CF10 4JY
4. Rhodfa Lloyd George (Y Rhodres)
 • Special exemption to park in the bus stop
 • 6 spaces
 • First come first served
 • CF10 4QH
5. Plas Bute
 • 4 spaces
 • First come first served
 • CF10 4AA
6. Stryd Pen y Lanfa
 • 4 spaces
 • First come first served
 • CF10 4PH
7. Ffordd Churchill
 • Outside Ibis Hotel
 • 3 spaces
 • First come first served
 • CF10 2HJ
 • Please be aware that this if often very busy

CYMELLIADAU AR GYFER GYRWYR BYSIAU / ARWEINWYR GRWPIAU

Rydym yn falch o gynnig lluniaeth ysgafn am ddim yn rhan o’n croeso i yrwyr bysiau/arweinwyr grwpiau sy’n dod â grwpiau i Gaerdydd.

Yng Nghastell Caerdydd, gall gyrwyr bysiau fwynhau lluniaeth werth hyd at £5.00.
Yn ystod cyfnod y Nadolig, mae opsiwn hefyd o gael diod ac eitem fwyd yng Ngŵyl y Gaeaf.
Rhaid archebu’r cymelliadau hyn o flaen llaw a byddwn yn e-bostio taleb atoch chi, neu gallwch ei chasglu o’n Canolfan Groeso, Castell Caerdydd. Defnyddiwch y ffurflen ymholi isod i archebu.

CWRDD A CHYFARCH

Rydyn ni am i’n holl ymwelwyr gael Croeso Cymreig cynnes!

Gall Cenhadon FOR Cardiff gwrdd â’ch parti o’r bws a darparu mapiau a gwybodaeth. Mae’r gwasanaeth hwn am ddim ond mae’n dibynnu ar argaeledd.

LLETY A THRAFNIDIAETH

Gall tîm Cwrdd yng Nghaerdydd gynghori a helpu i drefnu ymweliadau grŵp corfforaethol gan gynnwys llety. Gall y tîm hefyd awgrymu gweithredwyr coetsis lleol fel Edwards Coaches sy’n adnabod yr ardal yn dda.

Overlay

CADWCH MEWN CYSYLLTIAD