Neidio i'r prif gynnwys

VOCO ST DAVID'S

Mae voco® Dewi Sant Caerdydd yn westy moethus cyfoes trawiadol gyda golygfeydd godidog ar draws Bae Caerdydd.

LLEOLIAD MEWN NIFEROEDD

8

Ystafelloedd Cyfarfod

142

Ystafelloedd Gwely

400

Uchafswm Lleoedd Cynrychiolwyr

Mae voco® Dewi Sant Caerdydd yn westy moethus cyfoes trawiadol gyda golygfeydd godidog ar draws Bae Caerdydd.

Wedi’i leoli’n ddelfrydol gyda chyfleusterau moethus.
Mae voco™ Dewi Sant, Caerdydd wedi’i leoli ar lan y dŵr yng Nghaerdydd, gyda’i ffasâd gwydr, balconïau preifat a ffenestri o’r llawr i’r nenfwd. Adnewyddwyd y gwesty hwn yn ddiweddar i’r brandio voco sy’n sicrhau cynaliadwyedd drwyddi draw.
Mae gan y gwesty wyth man digwyddiadau cyfoes i ddewis ohonynt, rhai â’u gofod awyr agored preifat cyfagos eu hunain, a phob un â ffenestri llawr i nenfwd gyda golygfeydd eithriadol dros Fae Caerdydd. Ystafelloedd Dylan Thomas a Roald Dahl yw’r mwyaf, sy’n lletya hyd at 400 a 250 o westeion yn y drefn honno ar gyfer derbyniadau â diodydd. Mae ystafell Penarth yn cynnig y lle perffaith ar gyfer cinio preifat a chyfarfodydd bwrdd. Mae gan bob ystafell gyfarpar da ac maent wedi’u haerdymheru.
Mae Sba’r Marine yn cynnwys pwll nofio, 2 bwll hydrotherapi ac ystafell ffitrwydd. Codir tâl am barcio ym maes parcio’r gwesty.

EVENT SPACES

Ystafell Dylan Thomas
Layout Capacity
Theatre 270
Banquet 220
Boardroom 76
Cabaret 105
Ystafell Roald Dahl
Gosodiad Capasiti
Theatr 220
Gwledd 100
Ystafell Fwrdd 72
Cabaret 56
Ystafell Penarth
Gosodiad Capasiti
Theatr 40
Gwledd 20
Ystafell Fwrdd 16
Cabaret
Ystafell Cyfarfodydd Bach 1
Gosodiad Capasiti
Theatr
Gwledd
Ystafell Fwrdd 10
Cabaret
Ystafell Cyfarfodydd Bach 2
Gosodiad Capasiti
Theatr 15
Gwledd
Ystafell Fwrdd 12
Cabaret
Ystafell Cyfarfodydd Bach 3
Gosodiad Capasiti
Theatr
Gwledd
Ystafell Fwrdd 8
Cabaret

CYFARWYDDIADAU

DIDDORDEB?

Ffôn

029 2087 2092

E-bost

enquiries@meetincardiff.com

Llogi'r Lleoliad Hwn...

Hoffech chi logi ystafelloedd cyfarfod neu ddigwyddiadau yn y lleoliad hwn? Llenwch y ffurflen isod gyda'ch gofynion a bydd aelod o'r tîm mewn cysylltiad cyn gynted â phosibl.