Neidio i'r prif gynnwys

GWESTY'R ANGEL

Mae Gwesty'r Angel wedi hen ennill ei blwy ymhlith gwestyau Caerdydd. Mae'r adeilad yn dyddio o 1883 ac mae'r gwesty'n cynnig 102 o ystafelloedd gwely ac amrywiaeth o fannau cyfarfod.

LLEOLIAD MEWN NIFEROEDD:

9

Ystafelloedd Cyfarfod

45

Lleoedd Parcio ar y Safle

102

Ystafelloedd Gwely

300

Capasiti Cynrychiolwyr Uchaf

Mae Gwesty’r Angel wedi’i leoli dafliad carreg o Stadiwm y Principality a Chastell Caerdydd ac mae yna ddewis o 7 ystafell gyfarfod sy’n cynnig gofod mawr a chyfforddus ar gyfer digwyddiadau o bob math. Mae mynediad llwytho uniongyrchol o’r maes parcio ar y safle, sy’n gwneud y gwesty’n arbennig o addas ar gyfer lansio cynnyrch ac arddangosfeydd.  Mae’r ystafell fwyaf, Ystafell y Ddraig, â lle eistedd i hyd at 300 o gynrychiolwyr ar ffurf theatr gyda nenfwd 7 metr o uchder, ac nid oes pileri yno. Gall ystafell Tŵr y Cloc ddal hyd at 12 o bobl ac mae ganddi ei balconi preifat ei hun gyda golygfeydd yn edrych dros dir y castell a’r ddinas gyfagos gan ei gwneud yn ddelfrydol ar gyfer cyfarfodydd bwrdd.  Codir tâl am leoedd parcio cyfyngedig ar y safle.

LLOGI YSTAFELL

Dragon Suite
Cynllun Capasiti
Theatr 300
Gwledd 130
Ystafell Fwrdd n/a
Cabaret 160
Prince of Wales Suite
Cynllun Capasiti
Theatr 130
Gwledd 110
Ystafell Fwrdd n/a
Cabaret 90
Fox Hunter
Cynllun Capasiti
Theatr 50
Gwledd 20
Ystafell Fwrdd n/a
Cabaret 24
Glamorgan
Cynllun Capasiti
Theatr 50
Gwledd 20
Ystafell Fwrdd n/a
Cabaret 24
St David's
Cynllun Capasiti
Theatr 35
Gwledd 28
Ystafell Fwrdd n/a
Cabaret 16

DIDDORDEB?

Ffôn

029 2087 2092

E-bost

enquiries@meetincardiff.com

Llogi'r Lleoliad Hwn...

Hoffech chi logi ystafelloedd cyfarfod neu lety yn y lleoliad hwn? Llenwch y ffurflen isod gyda'ch gofynion a bydd aelod o'r tîm mewn cysylltiad cyn gynted â phosibl.