Neidio i'r prif gynnwys

GWESTY A SBA MECURE HOLLAND HOUSE CAERDYDD

Mae Mercure Holland House Caerdydd yn westy a sba 4 seren modern wedi'i leoli yn agos i leoliadau ac atyniadau canol y ddinas. Mae'n cynnig 172 o ystafelloedd gwely, cyfleusterau cynadledda helaeth a sba.

LLEOLIAD MEWN NIFEROEDD

15

Ystafelloedd Cyfarfod

165

Ystafelloedd Gwely

700

Capasiti Cynrychiolwyr Uchaf

Mae’r gwesty moethus 4 seren modern hwn yn agos at holl brif leoliadau canol y ddinas. Mae’r gwesty’n cynnig 165 ystafell wely ac ystafelloedd, bwyty arobryn Hodges, bar llawn steil a chlwb hamdden moethus a sba Naturel. Mae gan y gwesty 15 o ystafelloedd digwyddiadau ag aerdymheru ac ystafelloedd sy’n addas ar gyfer cynadleddau a digwyddiadau busnes. Prin yw’r parcio tanddaearol ar y safle (yn amodol ar argaeledd).

LLOGI YSTAFELL

Balmoral
Cynllun Capasiti
Theatr 700
Gwledd 540
Ystafell Fwrdd 50
Cabaret 300
Caernarfon
Cynllun Capasiti
Theatr 200
Gwledd 180
Ystafell Fwrdd 36
Cabaret 105
Argyll
Cynllun Capasiti
Theatr 100
Gwledd 60
Ystafell Fwrdd 30
Cabaret 70

DIDDORDEB?

Ffôn

029 2087 2092

E-bost

enquiries@meetcardiff.com

Llogi'r Lleoliad Hwn...

Hoffech chi logi ystafelloedd cyfarfod neu lety yn y lleoliad hwn? Llenwch y ffurflen isod gyda'ch gofynion a bydd aelod o'r tîm mewn cysylltiad cyn gynted â phosibl.