Neidio i'r prif gynnwys

YNGLŶN Â THÎM CWRDD YNG NGHAERDYDD

Mae’r tîm yn rheoli Swyddfa Confensiwn Caerdydd gan ddarparu gwasanaeth diduedd, proffesiynol am ddim i helpu a chefnogi trefnydd y digwyddiad busnes.

Mae Cwrdd yng Nghaerdydd yn un o bartneriaid ym Partneriaeth Digwyddiadau Busnes Caerdydd. Mae’r bartneriaeth weithredol yn mynd i’r afael â sut gall Caerdydd ddatblygu ymhellach i ddarparu lle gwych i gwrdd.

EICH TÎM CWRDD YNG NGHAERDYDD

Rhyngddynt, mae gan Faye a Penny dros mlynedd o brofiad mewn digwyddiadau busnes. Maen nhw i gyd yn lleol ac yn meddu ar lwyth o wybodaeth am eu cynnyrch. Eu nod yw creu ffyrdd newydd o gael profiad o Gaerdydd i’ch cynrychiolwyr. Mae eu profiad yn cwmpasu:

 • Trefnu digwyddiadau busnes ar gyfer gwestai – annibynnol a grwpiau, lleoliadau, cyrchfannau yn y DU ac yn rhyngwladol.
 • Gwerthu a marchnata yn y farchnad digwyddiadau busnes yn genedlaethol ac yn rhyngwladol.
 • Mae ganddynt gysylltiadau gwych yn y sector digwyddiadau busnes.
 • Mae ganddynt brofiad helaeth o ddatblygu partneriaethau a pherthnasau gwaith 1:1
 • Maen nhw i gyd yn caru Caerdydd ac yn meddwl ei bod yn ddinas ddelfrydol ar gyfer digwyddiadau busnes.

Mae bob gwasanaeth am ddim ac yn cynnwys:

 • Canfod lleoliadau a datblygu profiad y cynrychiolydd
 • Sicrhau’r cyfraddau a’r dyraniadau llety gorau
 • Darparu gwasanaeth archebu llety ar-lein pwrpasol hawdd ei ddefnyddio ar gyfer cynrychiolwyr
 • Cyflwyniadau i gyflenwyr lleol a phecynnau gorau i gefnogi eich digwyddiad
 • Cymorth i baratoi dogfennau a chyflwyniadau Cynnig
 • Darparu deunyddiau marchnata i hyrwyddo Caerdydd ymhlith cynrychiolwyr y dyfodol
 • Trefnu ymweliadau safle a chyngor ar deithiau rhithwir.
 • Marchnata digwyddiadau, cysylltiadau cyhoeddus a chymorth cyfryngau cymdeithasol.
 • Arbenigedd lleol a gwybodaeth am y diwydiant.

GEIRDAON

Peidiwch â chymryd ein gair amdano. Darganfyddwch am ddim ond rhai o'r digwyddiadau gwych rydyn ni wedi bod yn freintiedig i fod yn rhan ohonyn nhw a beth oedd gan drefnwyr digwyddiadau i'w ddweud.

YMHOLIADAU

Os hoffech chi gyflwyno ymholiad ar gyfer eich digwyddiad yna cliciwch isod, llenwch ein ffurflen ymholiadau defnyddiol a bydd un o'r tîm mewn cysylltiad â chi cyn gynted â phosib.

CYSWLLT

Oes gennych chi gwestiwn i'r tîm? Os felly, byddem wrth ein bodd yn clywed gennych...

FFOTOGRAFFIAETH

Diolch yn fawr iawn i’n tîm o ffotograffwyr.

Hoffai tîm Meet Caerdydd ddiolch i ffotograffwyr o Gaerdydd am eu cyfraniad i’n helpu i ddarlunio ein dinas wych. Hoffem hefyd ddiolch i Visit Wales.

CADWCH MEWN CYSYLLTIAD

Cofrestrwch i gael y wybodaeth ddiweddaraf a newyddion y diwydiant gan dîm Cwrdd yng Nghaerdydd…