Neidio i'r prif gynnwys

CANOLFAN GELFYDDYDAU'R EGLWYS NORWYAIDD

Mae Canolfan Gelfyddydau'r Eglwys Norwyaidd yn adeilad nodedig ar lan y dŵr ym Mae Caerdydd.

LLEOLIAD MEWN NIFEROEDD

2

Ystafelloedd Cyfarfod

90

Capasiti Cynrychiolwyr Uchaf

Yn Eglwys i forwyr Norwyaidd gynt, mae’r adeilad nodedig yn dyddio’n ôl i’r chwyldro diwydiannol, pan mai Dociau Caerdydd oedd dociau allforio glo mwyaf y byd.

Cysegrwyd yr hen eglwys Lutheraidd ym 1868 a hi oedd eglwys deuluol yr awdur Roald Dahl a aned yn Llandaf, Caerdydd.

Gall yr Ystafell Greig hanesyddol gynnal cyfarfodydd, cyflwyniadau a derbynfeydd.  Gall gynnal cyfarfod ar batrwm theatr i hyd at 60 mynychwr (yn ystod y dydd), 90 mynychwr (gyda’r nos), neu ar batrwm ystafell fwrdd/pedol ar gyfer hyd at 30 mynychwr.

Mae’r lleoliad yn hynod o hyblyg gyda system uwchdaflunio a sain integredig, goleuadau, system dolen sain a llwyfannu yn ogystal â WiFi am ddim. Mae arlwyo a bar trwyddedig ar y safle hefyd.

LLOGI YSTAFELL

Prif Neuadd
Cynllun Capasiti
Theatr 90
Gwledd 70
Ystafell Fwrdd 32
Cabaret n/a
Oriel
Cynllun Capasiti
Theatr n/a
Gwledd n/a
Ystafell Fwrdd 10
Cabaret n/a

DIDDORDEB?

Ffôn

029 2087 2092

E-bost

ymholiadau@meetincardiff.com

Llogi'r Lleoliad Hwn...

Hoffech chi logi ystafelloedd cyfarfod neu ddigwyddiadau yn y lleoliad hwn? Llenwch y ffurflen isod gyda'ch gofynion a bydd aelod o'r tîm mewn cysylltiad cyn gynted â phosibl.