Neidio i'r prif gynnwys

HILTON CAERDYDD

Wedi'i leoli'n ganolog gyferbyn â Chastell Caerdydd, mae'r Hilton Caerdydd 4 seren yn cynnig 192 o ystafelloedd gwely ac amrywiaeth o fannau cyfarfod a digwyddiadau.

LLEOLIAD MEWN NIFEROEDD

6

Ystafelloedd Cyfarfod

197

Ystafelloedd Gwely

260

Capasiti Gwledd Mwyaf

350

Capasiti Theatr Mwyaf

423 m sg

Lle ar Gyfer Digwyddiadau

Mae’r gwesty’n cynnig 197 o ystafelloedd gwely newydd eu hadnewyddu, Bwyty Grey, sba ac 8 ystafell gyfarfod hyblyg, llawn offer sy’n â lle i 2-350. Wedi’i leoli ar lawr penodol ar gyfer cyfarfodydd, mae’r ystafelloedd pwrpasol yn cynnig cyfleusterau o’r radd flaenaf. Mae lle i hyd at 350 o fynychwyr yn yr Ystafell Ddawns ac mae’r Atriwm 7 llawr yn cynnig lle gwych ar gyfer derbyniad, gofod arddangos neu sesiynau grŵp.

LLOGI YSTAFELL

Ystafell Ddawns
Cynllun Capasiti
Theatr 350
Gwledd 260
Ystafell Fwrdd 70
Cabaret 150
Sophia
Cynllun Capasiti
Theatr 50
Gwledd 50
Ystafell Fwrdd 30
Cabaret 35
Roath
Cynllun Capasiti
Theatr 40
Gwledd 40
Ystafell Fwrdd 28
Cabaret 28

DIDDORDEB?

Ffôn

029 2087 2092

E-bost

helo@meetincardiff.com

Llogi'r Lleoliad Hwn...

Hoffech chi logi ystafelloedd cyfarfod neu lety yn y lleoliad hwn? Llenwch y ffurflen isod gyda'ch gofynion a bydd aelod o'r tîm mewn cysylltiad cyn gynted â phosibl.