Neidio i'r prif gynnwys

CWRDD YNG NGHAERDYDD

Swyddfa Swyddogol Confensiwn Caerdydd

Cynigir gwasanaeth cymorth prydlon, proffesiynol ac at y diben i drefnwyr digwyddiadau busnes i gefnogi’r gwaith o gynllunio digwyddiadau busnes llwyddiannus yng Nghaerdydd. Gall tîm Cwrdd yng Nghaerdydd helpu i ddod o hyd i’r lleoliad gorau ar gyfer y digwyddiad a darparu cefnogaeth ar gyfer ceisiadau cenedlaethol a rhyngwladol. Mae gan y tîm hefyd gylch gwaith marchnata i hyrwyddo Caerdydd fel cyrchfan ryngwladol ar gyfer digwyddiadau busnes. Mae’r tîm yn gweithio’n agos gyda Cyfoethogi Caerdydd, arweinwyr yn y diwydiant, a’u rhwydwaith o Genhadon Cynhadledd Caerdydd ar draws sectorau diwydiant, i hyrwyddo cryfderau Caerdydd ac i wella rhaglenni cynadledda.

Mae bob gwasanaeth am ddim ac yn cynnwys:

  • Canfod lleoliadau a datblygu profiad y cynrychiolydd
  • Sicrhau’r cyfraddau a’r dyraniadau llety gorau
  • Darparu gwasanaeth archebu llety pwrpasol hawdd ei ddefnyddio ar gyfer cynrychiolwyr
  • Cyflwyniadau i gyflenwyr lleol a phecynnau gorau i gefnogi eich digwyddiad
  • Cymorth i baratoi dogfennau a chyflwyniadau Cynnig
  • Darparu deunyddiau marchnata i hyrwyddo Caerdydd ymhlith cynrychiolwyr y dyfodol
  • Trefnu ymweliadau safle a chyngor ar deithiau rhithwir.
  • Marchnata digwyddiadau, cysylltiadau cyhoeddus a chymorth cyfryngau cymdeithasol.
  • Arbenigedd lleol a gwybodaeth am y diwydiant.