Neidio i'r prif gynnwys

PROFIAD Y BATHDY BRENHINOL

Ym Mhrofiad y Bathdy Brenhinol, cewch ddarganfod hanes 1,100 o flynyddoedd o gynhyrchu darnau arian gan mynd ar daith o gwmpas y ffatri.

LLEOLIAD MEWN NIFEROEDD

3

Ystafelloedd Cyfarfod

300

Capasiti Theatr Uchaf

Mae’r Bathdy Brenhinol yn ddatblygiad cyfoes, croesawgar o safon uchel iawn gyda chyfres unigryw o fannau y tu hwnt i’r daith dywys o’r ffatri, y gellir eu llogi, eu haddasu a’u haddurno ar gyfer amrywiaeth eang o ddigwyddiadau corfforaethol.

Mae Profiad y Bathdy Brenhinol wedi’i orchuddio gyda dur di-staen cyfoes, lliwgar.  Mae cyfres o ystafelloedd premiwm, mawr a modern sy’n cynnwys gwaith celf pwrpasol, pileri fideo, paneli hecsagon a goleuadau LED aml-arlliw, yn gwneud y Profiad yn gyfleuster modern.

Mae gan y ganolfan fannau arddangos rhyngweithiol a thaith dywys o’r ffatri, sy’n cynnwys cyfle i fathu eich darn arian eich hun, gofodau Pobl Bwysig preifat ac arbennig, lleoliad dysgu a chynadledda wedi’i deilwra, a lle bwyta cymdeithasol a chwrt y tu allan ar gyfer cynnal derbyniadau cinio a diodydd.

Mae Profiad y Bathdy Brenhinol yn lleoliad newydd gydag arlwyo mewnol a thîm Llogi Corfforaethol wrth law i roi gwasanaeth di-dor i chi o’r cysyniad i’r cwblhau. Mae ystafelloedd y lleoliad yn hyblyg i’ch anghenion llogi corfforaethol ac ar gael yn ystod y dydd a chyda’r nos.

LLOGI YSTAFELL

Caffi
Cynllun Capasiti
Theatr 100
Gwledd 100
Ystafell Fwrdd n/a
Cabaret n/a
Suite Sir Isaac Newton
Cynllun Capasiti
Theatr 40
Gwledd 40
Ystafell Fwrdd n/a
Cabaret n/a
Piazza
Cynllun Capasiti
Theatr 200
Gwledd 250
Ystafell Fwrdd n/a
Cabaret n/a
The Foyer
Cynllun Capasiti
Theatr 70
Gwledd 70
Ystafell Fwrdd n/a
Cabaret n/a
The Hub
Cynllun Capasiti
Theatr 40
Gwledd 20
Ystafell Fwrdd n/a
Cabaret n/a
Ystafell Pistrucci
Cynllun Capasiti
Theatr 10
Gwledd 8
Ystafell Fwrdd n/a
Cabaret n/a

DIDDORDEB?

Ffôn

029 2087 2092

E-bost

enquiries@meetincardiff.com

Llogi'r Lleoliad Hwn...

Hoffech chi logi ystafelloedd cyfarfod yn y lleoliad hwn? Llenwch y ffurflen isod gyda'ch gofynion a bydd aelod o'r tîm mewn cysylltiad cyn gynted â phosibl.