Neidio i'r prif gynnwys

AMGUEDDFA GENEDLAETHOL CAERDYDD

A unique and unparalleled venue for large and more intimate corporate and private events.

LLEOLIAD MEWN NIFEROEDD

3

Ystafelloedd Cyfarfod

300

Uchafswm Lleoedd Cynrychiolwyr

Mae prif ganolfan Amgueddfa Cymru wedi’i lleoli yng nghanol canolfan ddinesig drawiadol Caerdydd. Mae’r Amgueddfa’n gartref i gasgliadau ysblennydd o gelf a hanes naturiol, yn ogystal ag arddangosfeydd teithiol a dros dro mawr.

Yng nghanol y ddinas, mae gan Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd neuaddau crand ac orielau; cyfleusterau cynadledda, grwpiau ac arlwyo, yn ogystal ag awditoriwm â chapasiti o 300 ar gyfer perfformiadau a digwyddiadau lansio.

P’un a ydych chi ar drywydd y clasurol, y cyfoes neu’r hynod: archebwch ein cyfleusterau ar gyfer eich digwyddiad, cynhadledd neu achlysur arbennig, a chefnogwch ein gwaith yn diogelu trysorau Cymru.

Fel darparwr dysgu mwyaf Cymru y tu allan i’r ystafell ddosbarth, mae gennym amrywiaeth o lefydd ar gyfer gweithdai, cyflwyniadau a sesiynau adeiladu tîm.

Mae ein Neuadd Fawr yn cynnal derbynfeydd diodydd, lansiadau a chiniawau gala ar gyfer hyd at 300 o westeion.

EVENT SPACES

Grand Hall & Galleries
Layout Capacity
Theatre n/a
Banquet 330
Boardroom n/a
Cabaret 300
Reardon Smith Theatre
Layout Capacity
Theatre 340
Banquet n/a
Boardroom n/a
Cabaret n/a
Oriel Suite
Layout Capacity
Theatre 90
Banquet 40
Boardroom 40
Cabaret 40

DIDDORDEB?

Ffôn

029 2087 2092

E-bost

enquiries@meetincardiff.com

Llogi'r Lleoliad Hwn...

Hoffech chi logi ystafelloedd cyfarfod neu ddigwyddiadau yn y lleoliad hwn? Llenwch y ffurflen isod gyda'ch gofynion a bydd aelod o'r tîm mewn cysylltiad cyn gynted â phosibl.