Neidio i'r prif gynnwys

Y CANLLAW AR GYNLLUNIO CYFNOD EICH GRŴP YNG NGHAERDYDD

Fel prifddinas Cymru, mae Caerdydd yn gyrchfan ardderchog ar gyfer ymweliadau grŵp.  Mae’n cynnig amrywiaeth enfawr o weithgareddau, atyniadau, adloniant o’r radd flaenaf a llety.

Mae sawl atyniad nodedig yng nghanol y ddinas ac ar y glannau.  Mae Castell Caerdydd yn atyniad allweddol sy’n cynnig teithiau tywys i grwpiau ddysgu mwy am ei dreftadaeth ddiddorol.  Yn edrych dros Fae Caerdydd, gall grwpiau fwynhau Canolfan y Mileniwm ac adeilad enwog y Pierhead drws nesa’ i Senedd Cymru.

Cynlluniwch eich ymweliad corfforaethol perffaith â'r ddinas gyda'n cyfeirlyfr.

 

Cysylltwch â thîm Cwrdd yng Nghaerdydd am help gyda chynllunio teithiau ac archebu llety.

 

TEITHIAU

Gyda chymaint i'w wneud, rydym wedi llunio awgrymiadau ar ffyrdd o brofi'r ddinas.

ADEILADU TÎM

Dewiswch o weithgareddau heriol, addysgol neu hwyl i dimau.

AR GYFER GWEITHREDWYR COETSYS

Yr holl wybodaeth sydd ei hangen arnoch i gynllunio teithiau coetsys i'r brifddinas.

 

CADWCH MEWN CYSYLLTIAD

Cofrestrwch i gael y wybodaeth ddiweddaraf a newyddion y diwydiant gan dîm Cwrdd yng Nghaerdydd…