Neidio i'r prif gynnwys

YMUNWCH Â LLYSGENHADON CYNHADLEDD CAERDYDD A HYRWYDDWCH GAERDYDD

Mae rhwydwaith Llysgenhadon Cynhadledd Caerdydd yn bartneriaeth ledled y ddinas a gefnogir gan Cwrdd yng Nghaerdydd, Cyfoethogi Caerdydd ac arweinwyr busnes y ddinas. Mae'r rhwydwaith yn tynnu sylw at gryfderau Caerdydd fel dinas i wneud busnes ynddi ac fel cyrchfan ar gyfer digwyddiadau busnes. (Ffotograffiaeth Paul Fears)

BETH YW RÔL LLYSGENNAD CYNHADLEDD CAERDYDD?

Mae rhwydwaith Llysgennad Cynhadledd Caerdydd o  arweinwyr a dylanwadwyr o’r byd diwydiannol ac academaidd yn helpu i roi Caerdydd ar y map rhyngwladol a denu digwyddiadau busnes cenedlaethol a rhyngwladol i’r brifddinas.

Sut ydy ni'n cefnogi'r llysgenhadon?

Cwrdd yng Nghaerdydd yw’r prif bwynt cyswllt ar gyfer trefnwyr cynadleddau. Gall llysgenhadon ddefnyddio’r profiad a’r ystod o gymorth sydd gan Cwrdd yng Nghaerdydd i drefnu digwyddiadau o bob maint a chyllideb.

  • Cymorth wrth baratoi bidiau
  • Cymorth Sefydliadol
  • Cymorth Marchnata
Sut i fod yn llysgennad?
  • Ydych chi wedi ystyried dod â chynhadledd ryngwladol i Gaerdydd, gan ddefnyddio eich maes arbenigol?
  • Oes gennych chi’r rhwydwaith o gysylltiadau fyddai’n eich galluogi i roi cynnig ar gynnal digwyddiad busnes?
  • Hoffech chi chwarae rôl yn cyfrannu at ffyniant y ddinas yn y dyfodol?

CLYWCH FARN EIN CENHADON AM GAERDYDD FEL LLE GWYCH I DRAFOD BUSNES

EIN PARTNERIAID

GWNEUD YMHOLIAD

Dysgwch fwy am rwydwaith Llysgenhadon Cynhadledd Caerdydd neu sut y gallwn eich cefnogi i lunio cais i gynnal digwyddiad busnes drwy gysylltu â thîm Cwrdd yng Nghaerdydd helo@meetincardiff.com

CADWCH MEWN CYSYLLTIAD

Cofrestrwch i gael y wybodaeth ddiweddaraf a newyddion y diwydiant gan dîm Cwrdd yng Nghaerdydd…