Neidio i'r prif gynnwys

CYMORTH SYMUDEDD CANOL Y DDINAS

Mae hwn yn gynllun cerbydau trydan i’r rhai sydd angen help i gael mynediad i ganol y ddinas. Gall y cerbydau gario hyd at 3 theithiwr yr un a theithio o amgylch canol y ddinas ar lwybr hyblyg, Llun-Gwener 11am-3pm. Fflagiwch gerbyd a chael lifft neu archebwch gerbyd ymlaen llaw ar +44 (0)29 2087 3888.

SHOPMOBILITY CAERDYDD

Mae’r gwasanaeth wedi ei leoli yng Nghanolfan Siopa Dewi Sant, ar Lefel P3 (lefel barcio gyntaf). Mae ar gael o Ddydd Llun i Ddydd Sadwrn. Gellir cysylltu â’r tîm ar 029 2039 9355.

CADWCH MEWN CYSYLLTIAD

Cofrestrwch i gael y wybodaeth ddiweddaraf a newyddion y diwydiant gan dîm Cwrdd yng Nghaerdydd…