Neidio i'r prif gynnwys

DŴR GWYN RHYNGWLADOL CAERDYDD

Mae Dŵr Gwyn Rhyngwladol Caerdydd yn gyfleuster antur cyffrous ar alw, ac yn gartref i'r unig gwrs rafftio dŵr gwyn yn ne Cymru.

LLEOLIAD MEWN NIFEROEDD:

4

Ystafelloedd Cyfarfod

120

Capasiti Cynrychiolwyr Uchaf

Mae Dŵr Gwyn Rhyngwladol Caerdydd (DGRhC) yn ganolfan rafftio dŵr gwyn o safon Olympaidd yn y Pentref Chwaraeon Rhyngwladol.

Mae’n ganolfan ragoriaeth ar gyfer hyfforddiant. Mae’r lleoliad yn cynnal cyrsiau, o’r Ysgol Badlo i Wobrau Dug Caeredin. Mae hefyd yn ddewis perffaith ar gyfer gweithgareddau adeiladu tîm gyda chyfleuster cyfarfod a chaffi dan do. Mae’r safle hefyd yn cynnig peiriant tonnau syrffio dan do sy’n cynnig gwefr bordio corff neu’r Antur Awyr, lle gall cynrychiolwyr wisgo harnais a chroesi’r strwythur pren a rhaffau uchel sydd dros y cwrs rafftio ac sy’n cynnwys Pont Burma, Siglen Mwnci, Cropian drwy Gasgen a Weiren Wib.

Gyda hyd at chwe pherson mewn rafft, mae, rafftio dŵr gwyn yn un o’r gweithgareddau mwyaf cymdeithasol sydd ar gael. Yn addas i ddechreuwyr ac anturwyr dŵr gwyn profiadol, mae’r sesiynau 2-awr gyda hyfforddwr yn antur o’r dechrau i’r diwedd.

LLOGI YSTAFELL

Meeting Room
Cynllun Capasiti
Theatr 40
Gwledd
Ystafell Fwrdd 25
Cabaret
First Floor Café
Cynllun Capasiti
Theatr 30
Gwledd
Ystafell Fwrdd 8
Cabaret
Karnali Wet Lecture Room
Cynllun Capasiti
Theatr 16
Gwledd
Ystafell Fwrdd 12
Cabaret
Indoor Wave Room
Cynllun Capasiti
Theatr 80
Gwledd
Ystafell Fwrdd
Cabaret

DIDDORDEB?

Ffôn

029 2087 2092

E-bost

enquiries@meetincardiff.com

Llogi'r Lleoliad Hwn...

Hoffech chi logi ystafelloedd cyfarfod yn y lleoliad hwn? Llenwch y ffurflen isod gyda'ch gofynion a bydd aelod o'r tîm mewn cysylltiad cyn gynted â phosibl.