Neidio i'r prif gynnwys

GWYBODAETH YMARFEROL I YRWYR BYSIAU A GWEITHREDWYR TEITHIAU


Ar y dudalen hon ceir cyngor a gwybodaeth i yrwyr bysiau a gweithredwyr teithiau, gan gynnwys map yn dangos mannau i barcio bysiau yng Nghanol Dinas Caerdydd, a map ar gyfer parcio bysiau ym Mae Caerdydd. Byddwch hefyd yn dysgu am y mannau codi a gollwng gorau yng Nghaerdydd ar gyfer bysiau, ac rydym hyd yn oed wedi cynnwys ffurflen ymholiad ar waelod y dudalen, felly os oes gennych unrhyw gwestiynau nad ydynt yn cael eu hateb gan y dudalen hon gallwch gysylltu’n hawdd â’n tîm.

Lawrlwythwch fap ‘Parcio Coetsus Canol y Ddinas’.

A ydych chi’n gwmni coetsus sy’n ymweld â Chaerdydd? Gwybodaeth ar le i barcio’n ddiogel a chyfreithlon yng Nghanol Dinas Caerdydd.

Lawrlwythwch fap ‘Parcio Coetsus Bae Caerdydd’.

A ydych chi’n gwmni coetsus sy’n ymweld â Chaerdydd? Gwybodaeth ar le i barcio’n ddiogel a chyfreithlon ym Mae Caerdydd.

MANNAU GOLLWNG A CHASGLU

A. Heol y Gogledd (Tua’r gogledd)
 • 4 man yn yr encilfa
 • Delfrydol ar gyfer Castell Caerdydd a chanol y ddinas
 • CF10 3EW
B. Heol y Gogledd (Tua’r de)
 • Safle Bysiau Gerddi’r Brodordy
 • 2 le
 • Delfrydol ar gyfer Castell Caerdydd a chanol y ddinas
 • CF10 3HH
C. Amgueddfa Genedlaethol
 • Heol Gerddi’r Orsedd
 • 3 lle
 • Cyfyngir aros i 15 munud
 • Ni chaniateir dychwelyd cyn pen 1 awr, rhwng 0900 a 2300
 • CF10 3NP
D. Pentref Chwaraeon Rhyngwladol
 • Y tu allan i Arena Viola
 • 2 le
 • Cyfyngir aros i 20 munud
 • Ni chaniateir dychwelyd cyn pen 1 awr
 • CF11 0JS

PARCIO I FYSIAU

1. Maes Parcio Gerddi Sophia
 • 4 lle
 • Talu ac arddangos
 • CF11 9HW
2. Heol Corbett
 • 5 lle
 • Y cyntaf i’r felin
 • Delfrydol ar gyfer canol y ddinas a’r brifysgol
 • CF10 3UP
3. Canolfan Red Dragon
 • Ar gyfer partïon yn ymweld â’r lleoliad
 • Y cyntaf i’r felin
 • CF10 4JY
4. Rhodfa Lloyd George (Y Flourish)
 • Eithriad arbennig i barcio yn y safle bws
 • 6 lle
 • Y cyntaf i’r felin
 • CF10 4QH
5. Plas Bute
 • 4 lle
 • Y cyntaf i’r felin
 • CF10 4AA
6. Stryd Pen y Lanfa
 • 4 lle
 • Y cyntaf i’r felin
 • CF10 4PH
7. Ffordd Churchill
 • Y tu allan i Westy Ibis
 • 3 lle
 • Y cyntaf i’r felin
 • CF10 2HJ
 • Sylwer ei bod yn brysur iawn yn aml yma

LLETY

Mae ein hadran Aros yn cynnwys amrywiaeth helaeth Caerdydd o letyau yng Nghaerdydd, yn addas at bob chwaeth a chyllideb.
Gall tîm Cwrdd Yng Nghaerdydd hefyd gynorthwyo gydag ymholiadau ac archebion llety grŵp.

FFURFLEN YMHOLIADAU BYSIAU

Sylwer mai dim ond yn ystod oriau swyddfa, Llun – Gwener 09:00-17:00 y gellir delio ag ymholiadau.

Cysylltwch â ni o leiaf ddau ddiwrnod gwaith cyn eich ymweliad.

ALL THE LATEST FROM @VisitCardiff

CADWCH MEWN CYSYLLTIAD

Cofrestrwch ar gyfer E-Gylchlythyr Croeso Caerdydd heddiw i gael newyddion cyffrous, cynigion arbennig, y cynnwys diweddaraf a mwy gan CroesoCaerdydd.com