Neidio i'r prif gynnwys

FUTURE INN BAE CAERDYDD

Lleolir Gwesty’r Future Inn ym Mae Caerdydd, yn agos i Ganolfan Mileniwm Cymru, ac mae'n cynnig 197 o ystafelloedd gwely wedi’u haerdymheru gydag amrywiaeth o fannau cyfarfod.

LLEOLIAD MEWN NIFEROEDD

8

Ystafelloedd Cyfarfod

197

Ystafelloedd Gwely

210

Uchafswm Lleoedd Cynrychiolwyr

Mae Gwesty’r Future Inn Bae Caerdydd 4 seren yn cynnig 197 o ystafelloedd gwely mawr wedi’u haerdymheru a pharcio ceir am ddim ar y safle. Mae’r holl ystafelloedd cyfarfod a digwyddiadau wedi’u lleoli ar y llawr gwaelod gyda mynediad hawdd ac mae ganddynt daflunydd data, rheolyddion tymheredd a chyfleusterau tywyllu. Mae gan y gwesty ddewis o wyth ystafell gyfarfod bwrpasol, wedi’u cyfarparu’n dda ac ystafelloedd digwyddiadau preifat i ddarparu ar gyfer cyfarfodydd bach, cynadleddau, arddangosfeydd a lansio cynnyrch. Mae Bwyty Thomas a’r tîm arlwyo mewnol hefyd yn cynnig bwydlenni Cymreig gan ddefnyddio cynhwysion lleol.

MANNAU DIGWYDDIADAU

Anglesey
Gosodiad Capasiti
Theatr 40
Gwledd 20
Ystafell Fwrdd n/a
Cabaret 24
Appledore
Gosodiad Capasiti
Theatr 40
Gwledd 20
Ystafell Fwrdd n/a
Cabaret 24
Bernard
Gosodiad Capasiti
Theatr 30
Gwledd 10
Ystafell Fwrdd n/a
Cabaret 8
Holder
Gosodiad Capasiti
Theatre 80
Gwledd 60
Ystafell Fwrdd n/a
Cabaret 48
Dunraven
Gosodiad Capasiti
Theatr 160
Gwledd 100
Ystafell Fwrdd n/a
Cabaret 80
Emma
Gosodiad Capasiti
Theatr 60
Gwledd 40
Ystafell Fwrdd n/a
Cabaret 32
Enniston
Gosodiad Capasiti
Theatr 40
Gwledd 30
Ystafell Fwrdd n/a
Cabaret 24
Chaucer
Gosodiad Capasiti
Theatr n/a
Gwledd 10
Ystafell Fwrdd n/a
Cabaret n/a

DIDDORDEB?

Ffôn

029 2087 2092

E-bost

enquiries@meetincardiff.com

Llogi'r Lleoliad Hwn...

Hoffech chi logi ystafelloedd cyfarfod neu lety yn y lleoliad hwn? Llenwch y ffurflen isod gyda'ch gofynion a bydd aelod o'r tîm mewn cysylltiad cyn gynted â phosibl.