Neidio i'r prif gynnwys

Pam mai Teithiau Rhithwir 3D yw’r ffordd ymlaen i drefnwyr cynadleddau a lleoliadau?

Ebrill 2021


Pam mai Teithiau Rhithwir 3D yw’r ffordd ymlaen i drefnwyr cynadleddau a lleoliadau?

Jackie Basden, 3D Virtual Solutions

Ddwy flynedd yn ôl roeddwn yn gweithio ar ffordd o helpu trefnwyr cynadleddau i fynd ar-lein i ddeall yn well yr hyn mae lleoliadau yn ei gynnig ar gyfer digwyddiadau busnes a rhoi cymorth iddynt gynllunio digwyddiad

Cefais fy hyfforddi ym maes rheoli gwestai a threuliais 12 mlynedd gyntaf fy ngyrfa yn gweithio ddydd a nos. Sefydlais asiantaeth Events & Venues 28 mlynedd yn ôl gan ddefnyddio fy mhrofiad mewn gwestai i helpu cleientiaid i drefnu eu cyfarfodydd a’u digwyddiadau. Ond yn bennaf fy rôl i oedd helpu cleientiaid corfforaethol i ddod o hyd i’r lleoliad mwyaf addas, cyd-drafod cyfraddau, hybu gwerth gyda gwasanaethau ychwanegol a rheoli profiad cleientiaid yn gyffredinol.

Dros y blynyddoedd rwyf wedi trefnu a mynychu cannoedd o ymweliadau gwestai gyda’n cleientiaid ac mae un peth bob amser yn fy synnu. Yn aml, byddwn yn cyrraedd ar ôl taith hir i ganfod na fydd y lleoedd a gynigir yn addas ar gyfer y digwyddiad penodol hwn.

Mae’n ymddangos nad oes byth luniau ar gael o’r cyntedd a phan ddywedwn fod gennym 200 o bobl ynghyd â 10 stondin naid ac rydym yn gweld lluniau nad ydynt yn dangos llawer mwy na choridor.

Yn aml nid yw’r wybodaeth a’r lluniau y mae lleoliadau’n eu hanfon atom yn cyfleu’r realiti. Sawl gwaith ydyn ni wedi gofyn am lun o ystafell gyfarfod dim ond i gael llun o ran o’r ystafell yn dangos sut y byddai’n cael ei gosod ar gyfer priodas er fy mod i’n trefnu cyfarfod neu, fel arall, wedi’i gosod ar gyfer cynhadledd er fy mod i’n trefnu cinio.

Mae ffotograffiaeth wedi gwella ond mae angen cyfuno lluniau bob amser â chynllun llawr manwl. Rwyf wedi cyrraedd safle i ddarganfod bod yr ystafell gyfarfod ar y mesanîn a bod y cinio yn y bwyty ar y 25ain llawr! Mae hynny’n wych os ydych chi’n hoffi’r golygfeydd… ond mae angen i mi wybod am y pethau hyn er mwyn gwneud y gorau o’r cyfleusterau a rheoli disgwyliadau fy nghleientiaid.

Yr ateb yw taith rithwir 3D o safon 

Roeddwn i wedi gwefreiddio pan ddeuthum ar draws sganiwr 3D a meddalwedd Matterport a oedd yn fy ngalluogi i symud i mewn ac allan o bob lle o fewn y sampl.  Gallwn weld trosolwg yn dangos i mi ar unwaith sut roedd yr holl leoedd yn cysylltu â’i gilydd, gan fy ngalluogi i reoli unrhyw heriau ymlaen llaw. Sylweddolais hefyd y gallai arbed amser ac arian i’r lleoliad hefyd, yn ogystal ag i mi.

Prynais y feddalwedd ac rwyf wedi bod yn creu teithiau rhithwir gyda chymorth ffotograffydd masnachol mewnol, fideograffydd a hyd yn oed ein peilot drôn cwbl ardystiedig ein hunain!

Erbyn hyn mae gennym bortffolio o grwpiau gwestai, lleoliadau unigol, stadia a chanolfannau cynadledda ac rydym yn darparu hyfforddiant ac uwchraddiadau parhaus i gadw teithiau ein cleientiaid yn ffres.

 

CADWCH MEWN CYSYLLTIAD

Cofrestrwch i gael y wybodaeth ddiweddaraf a newyddion y diwydiant gan dîm Cwrdd yng Nghaerdydd…