Neidio i'r prif gynnwys

THE URBAN SPACE

Mae The Urban Space yn cynnig fflatiau â gwasanaeth unigryw yng Nghaerdydd gyda chyfleuster cyfarfod yn MeetSpace.

Mae The Urban Space yn cynnig dewis o fflatiau â gwasanaeth dwy ystafell wely. Mae’r fflatiau ffasiynol yn cynnig y gofod a’r preifatrwydd mae gwesteion eu heisiau, a chyfleustra cartref gyda moethusrwydd gwesty.

Mae gwestai fflatiau The Urban Space yn dwyn ynghyd lety ffasiynol, mannau cydweithio a chyfarfod gan greu cysyniad lletygarwch newydd ac ysbrydoledig.

Mae iechyd, diogelwch a lles ei westeion yn bwysig i’r cwmni. Gall ei arlwy gynnig gwell ateb i lety ar gyfer mesurau cadw pellter cymdeithasol cyhyd ag sy’n ofynnol.

MANNAU DIGWYDDIADAU

Ystafell Gyfarfod
Gosodiad Capacity
Theatr
Gwledd
Ystafell Fwrdd 20
Cabaret
Gofod Cydweithio
Gosodiad Capasiti
Ystafell ddosbarth 26

INTERESTED?

Ffôn

029 2087 2092

E-bost

enquiries@meetincardiff.com

Make an Enquiry...

Fill in the form below with your requirements and a member of the team will be in touch as soon as possible.