Neidio i'r prif gynnwys

STADIWM GERDDI SOPHIA

Mae Gerddi Sophia yn stadiwm criced enwog gyda mannau cyfarfod a bwyta cyfoes ac ysbrydoledig.

LLEOLIAD MEWN NIFEROEDD

22

Ystafelloedd Cyfarfod

800

Uchafswm Lleoedd Cynrychiolwyr

Yn enwog am gynnal cystadlaethau rhyngwladol mwyaf mawreddog criced, mae ei wir gryfder y tu hwnt i’r ffin fel lleoliad digwyddiadau ysbrydoledig gyda chyfleusterau cynadledda o’r radd flaenaf a WiFi cyflym iawn. Mae’r arena chwaraeon â chapasiti o 16,000 wedi’i lleoli mewn parcdir hanesyddol hardd, o fewn hanner milltir i ganol dinas Caerdydd a mynediad hawdd i’r draffordd. Gellir cynnwys 2,000 o westeion ar gyfer cynadleddau a swper, ar draws ystod o ystafelloedd, sy’n addas ar gyfer cyfarfodydd preifat bach neu hyd at 800 o bobl ar arddull theatr / 550 ar gyfer bwyta. Mae amgueddfa griced ar y safle hefyd.

LLOGI YSTAFELL

Lolfa BMW Sytner
Layout Capacity
Theatre 350
Banquet 150
Boardroom n/a
Cabaret 400
Ystafell Pyramid
Layout Capacity
Theatre 240
Banquet 80
Boardroom n/a
Cabaret 300
Lolfa Pro-Copy
Layout Capacity
Theatre 80
Banquet 60
Boardroom 30
Cabaret 120
Blychau 1 i 4
Layout Capacity
Theatre 20
Banquet 10
Boardroom 12
Cabaret 25
Ysgol Dan Do
Layout Capacity
Theatre 800
Banquet 300
Boardroom n/a
Cabaret 750
Lolfa Chwedlau
Layout Capacity
Theatre 120
Banquet 100
Boardroom 30
Cabaret 250
Yr Amgueddfa
Layout Capacity
Theatre 100
Banquet 55
Boardroom 35
Cabaret 100
Lolfa Lewis
Layout Capacity
Theatre 120
Banquet 30
Boardroom 80
Cabaret 180
Blychau 12 i 18
Layout Capacity
Theatre 25
Banquet 15
Boardroom 12
Cabaret 20

DIDDORDEB?

Ffôn

029 2087 2092

E-bost

enquiries@meetincardiff.com

Llogi'r Lleoliad Hwn...

Hoffech chi logi ystafelloedd cyfarfod neu ddigwyddiadau yn y lleoliad hwn? Llenwch y ffurflen isod gyda'ch gofynion a bydd aelod o'r tîm mewn cysylltiad cyn gynted â phosibl.