Neidio i'r prif gynnwys

PRIFYSGOL METROPOLITAN CAERDYDD

Mae Prifysgol Metropolitan Caerdydd yn cynnig amrywiaeth o gyfleusterau cyfarfod ardderchog ac yn cymryd ei chymwysterau gwyrdd o ddifrif.

LLEOLIAD MEWN NIFEROEDD

350

Capasiti Cynrychiolwyr Uchaf

Mae Prifysgol Metropolitan Caerdydd yn cynnig ystod ardderchog o fannau cyfarfod. Mae’r cyfleusterau’n cynnwys darlithfeydd haenog, canolfan gynadledda bwrpasol ac ystafelloedd gwaith grŵp, ystafell letygarwch hunangynhwysol, ystafelloedd hyfforddiant TG a mwy.

Mae llety’r Brifysgol (800 o ystafelloedd gwely en-suite) ar Gampws Cyncoed a Champws Plas Gwyn, pentref Llandaf ar gael i’w llogi o ddiwedd Mehefin i ddechrau Medi.

LLOGI YSTAFELL

Suite Cyncoed
Ystafell Gynadledda 1
Cynllun Capasiti
Theatr 66
Gwledd n/a
Ystafell Fwrdd 32
Cabaret 42

 

Ystafell Gynadledda 2
Cynllun Capasiti
Theatr 40
Gwledd n/a
Ystafell Fwrdd 23
Cabaret 24

 

Ystafell Gynadledda 3
Cynllun Capasiti
Theatr 44
Gwledd n/a
Ystafell Fwrdd 23
Cabaret 24

 

Ystafell Gynadledda 2 & 3
Cynllun Capasiti
Theatr 80
Gwledd n/a
Ystafell Fwrdd 36
Cabaret 54
Suite Llandaff
Ystafell A
Cynllun Capasiti
Theatr 66
Gwledd n/a
Ystafell Fwrdd 24
Cabaret 30

 

Ystafell B
Cynllun Capasiti
Theatr 44
Gwledd n/a
Ystafell Fwrdd 16
Cabaret 18

 

Ystafell A a B
Cynllun Capasiti
Theatr 80
Gwledd n/a
Ystafell Fwrdd 32
Cabaret 66

DIDDORDEB?

Ffôn

029 2087 2092

E-bost

enquiries@meetincardiff.com

Llogi'r Lleoliad Hwn...

Hoffech chi logi ystafelloedd cyfarfod neu ddigwyddiadau yn y lleoliad hwn? Llenwch y ffurflen isod gyda'ch gofynion a bydd aelod o'r tîm mewn cysylltiad cyn gynted â phosibl.