Neidio i'r prif gynnwys

PRIFYSGOL DE CYMRU

Campws cyfoes Prifysgol De Cymru yw hwn yng nghanol dinas Caerdydd. Mae'r Atriwm yn cynnig mannau cyfarfod a digwyddiadau hyblyg.

LLEOLIAD MEWN NIFEROEDD

250

Uchafswm Lleoedd Cynrychiolwyr

Mae gan Brifysgol De Cymru bortffolio helaeth o gyfleusterau cyfarfod ar draws Pontypridd, canol dinas Caerdydd a Chasnewydd.
Mae’r cyfleusterau’n cynnwys Canolfan Gynadledda bwrpasol, awditoria mawr, theatrau aml-lawr, ystafelloedd hyfforddi a chyfarfod, ystafelloedd i fyrddau gweithredol, neuaddau arddangos a chyfleusterau chwaraeon.
Mae campws cyfoes canol dinas yr Atriwm yng Nghaerdydd yn cynnig ystafelloedd, safleoedd arddangos a mannau arlwyo o safon uchel.

EVENT SPACES

ATRiuM Theatre
Layout Capacity
Theatre 160
Banquet n/a
Boardroom n/a
Cabaret n/a
Conference Centre
Layout Capacity
Theatre 250
Banquet 120
Boardroom 32
Cabaret 96

DIDDORDEB?

Ffôn

029 2087 2092

E-bost

enquiries@meetincardiff.com

Llogi'r Lleoliad Hwn...

Hoffech chi logi ystafelloedd cyfarfod neu ddigwyddiadau yn y lleoliad hwn? Llenwch y ffurflen isod gyda'ch gofynion a bydd aelod o'r tîm mewn cysylltiad cyn gynted â phosibl.