Neidio i'r prif gynnwys

PRIFYSGOL CAERDYDD

Mae Prifysgol Caerdydd yn cynnig amrywiaeth ardderchog o leoliadau yng nghanol y ddinas, rhai traddodiadol a chyfoes gyda chyfleusterau drwy gydol y flwyddyn.

LLEOLIAD MEWN NIFEROEDD

6

Ystafelloedd Cyfarfod

230

Capasiti Cynrychiolwyr Uchaf

Mae gan Brifysgol Caerdydd, sy’n aelod o Grŵp Russell, enw rhagorol am ymchwil ac arloesi mewn nifer o adrannau. Mae’r Brifysgol yn cynnig lleoliadau traddodiadol a chyfoes o safon, ac mae llawer ohonynt yng nghanol y ddinas. Defnyddir ei chyfleusterau drwy’r flwyddyn ar gyfer digwyddiadau busnes sy’n denu academyddion ac arweinwyr busnes o bob cwr o’r byd.
Mae llety ar gael pan nad yw’n dymor addysg, ac mae’r rhan fwyaf o fewn pellter cerdded rhwydd i ganol y dref. Mae’n bosibl cynnig opsiwn arlwyo ar gyfer grwpiau o 30+ o gynrychiolwyr.

LLOGI YSTAFELL

Neuadd Aberdâr
Layout Capacity
Theatre 30
Banquet n/a
Boardroom 18
Cabaret n/a
Neuadd y Brifysgol
Layout Capacity
Theatre 230
Banquet n/a
Boardroom 80
Cabaret 80
Ystafelloedd Pwyllgora
Layout Capacity
Theatre 75
Banquet 92
Boardroom 40
Cabaret 40
Tŷ Birchwood
Layout Capacity
Theatre 75
Banquet n/a
Boardroom 30
Cabaret 30
Ystafell Fwyta Neuadd Aberdâr
Layout Capacity
Theatre n/a
Banquet 160
Boardroom n/a
Cabaret n/a

DIDDORDEB?

Ffôn

029 2087 2092

E-bost

enquiries@meetincardiff.com

Llogi'r Lleoliad Hwn...

Hoffech chi logi ystafelloedd cyfarfod neu ddigwyddiadau yn y lleoliad hwn? Llenwch y ffurflen isod gyda'ch gofynion a bydd aelod o'r tîm mewn cysylltiad cyn gynted â phosibl.