Neidio i'r prif gynnwys

NEUADD Y DDINAS

Saif Neuadd y Ddinas yng nghanol canolfan ddinesig Caerdydd, gyda'i hadeiladau trawiadol, gerddi wedi'u tirlunio a’i choedlannau llydan.

LLEOLIAD MEWN NIFEROEDD:

15

Ystafelloedd Cyfarfod

500

Capasiti Gwledd Mwyaf

595 sqm

Maint Ystafell Fwyaf

600

Capasiti Theatr Mwyaf

Mewn lleoliad canolog gyda thu allan godidog yn arddull y Dadeni a mannau cyfarfod cain.

Neuadd y Ddinas Caerdydd yw canolbwynt un o’r canolfannau dinesig gorau, ardal o adeiladau dinesig trawiadol. Agorwyd ym 1906, flwyddyn wedi i Gaerdydd dderbyn y Siarter Frenhinol fel dinas ym 1905. Mae Neuadd y Ddinas yn bennaf yn lleoliad ar gyfer cynadleddau, arddangosfeydd, seremonïau gwobrwyo neu ginio mawreddog.

Oddi mewn i’r tu allan trawiadol, mae dewis o ystafelloedd cain sydd hefyd yn cynnig hyblygrwydd. Gall yr Ystafell Gynulliad fawreddog, amlbwrpas gynnig lle i hyd at 600 o gynrychiolwyr ar gyfer cynhadledd ac mae’n berffaith ar gyfer cyflwyniadau a derbyniadau tra bydd yr argraff gyntaf o’r Neuadd Farmor, wedi’i leinio â cholofnau o farmor Sienna ac wedi’i haddurno â ffenestri gwydr lliw addurnedig yn syfrdanu eich cynrychiolwyr a’ch cleientiaid.

Mae Siambr y Cyngor yn darparu amgylchedd trawiadol ar gyfer cynadleddau i’r wasg, trafodaethau i’w darlledu a chyfarfodydd yn gyffredinol. Yn ogystal â’r prif ystafelloedd digwyddiadau, gall Neuadd y Ddinas hefyd gynnig ystafelloedd syndicâd ar gyfer cyfarfodydd, seminarau neu ystafelloedd gwaith grŵp ar raddfa lai o gynhadledd fwy. Yn anad dim, mae tîm ymroddedig wrth law i helpu’ch digwyddiad i redeg yn llyfn. Dewiswch y lleoliad hwn ar gyfer eich digwyddiad neu gynhadledd a gallwch fod yn hyderus y bydd yn ddigwyddiad y bydd pawb yn ei gofio.

Mae Arlwyo Caerdydd yn cynnig gwasanaeth bwyd ardderchog gydag amrywiaeth o ddewisiadau gan gynnwys bwydlenni Cymreig lleol.

LLOGI YSTAFELL

Assembly Room
Cynllun Capasiti
Theatr 650
Gwledd 500
Ystafell Fwrdd
Cabaret
Lower Hall
Cynllun Capasiti
Theatr 400
Gwledd 350
Ystafell Fwrdd
Cabaret
Marble Hall
Layout Capacity
Theatr 200
Gwledd 150
Ystafell Fwrdd
Cabaret
Council Chamber
Cynllun Capasiti
Theatr 94
Gwledd
Ystafell Fwrdd
Cabaret
Ferrier Hall
Cynllun Capasiti
Theatr 200
Gwledd 120
Ystafell Fwrdd 60
Cabaret
Syndicate Rooms A & B
Cynllun Capasiti
Theatr 40
Gwledd 40
Ystafell Fwrdd 25
Cabaret

 

Syndicate Room C
Cynllun Capasiti
Theatr 60
Gwledd 50
Ystafell Fwrdd 30
Cabaret
Syndicate Room D
Cynllun Capasiti
Theatr 100
Gwledd 80
Ystafell Fwrdd 60
Cabaret
Syndicate Rooms E & F
Cynllun Capasiti
Theatr 60
Gwledd 50
Ystafell Fwrdd 30
Cabaret
Syndicate Rooms G, H & I
Cynllun Capasiti
Theatr 30
Gwledd
Ystafell Fwrdd 16
Cabaret
Syndicate Room J
Cynllun Capasiti
Theatr 20
Gwledd
Ystafell Fwrdd 12
Cabaret
Syndicate Room K
Cynllun Capasiti
Theatr 30
Gwledd
Ystafell Fwrdd 16
Cabaret
Syndicate Room L
Cynllun Capasiti
Theatr 60
Gwledd 50
Ystafell Fwrdd 30
Cabaret

DIDDORDEB?

Ffôn

029 2087 2092

E-bost

ymholiadau@meetincardiff.com

Llogi'r Lleoliad Hwn...

Hoffech chi logi ystafelloedd cyfarfod neu lety yn y lleoliad hwn? Llenwch y ffurflen isod gyda'ch gofynion a bydd aelod o'r tîm mewn cysylltiad cyn gynted â phosibl.