Neidio i'r prif gynnwys

GWESTY LEONARDO CAERDYDD

Mae Gwesty Leonardo Caerdydd yn westy traddodiadol 4 seren yng nghanol y ddinas sydd wedi'i leoli mewn adeilad Fictoraidd mawreddog gyda chyfleusterau cynadledda helaeth.

LLEOLIAD MEWN NIFEROEDD:

9

Ystafelloedd Cyfarfod

142

Ystafelloedd Gwely

250

Capasiti Cynrychiolwyr Uchaf

Mae Gwesty Leonardo Caerdydd yn westy traddodiadol wedi’i leoli yng nghanol dinas Caerdydd. Mae gwesty yn cynnig 140 o ystafelloedd gwely a dewis o wyth ystafell gyfarfod a digwyddiadau. Gall yr ystafell fwyaf gynnig lle i hyd at 250 o bobl ar ffurf theatr. Mae’r bwyty’r Social Restaurant wedi’i leoli ym mllaen y gwesty ac mae’n darparu ar gyfer hyd at 90 o westeion.

Mae gan y gwesty barcio ar y safle ar gyfer 60 o gerbydau.

LLOGI YSTAFELL

Suite Whitehall
Cynllun Capasiti
Theatr 250
Gwledd 150
Ystafell Fwrdd 60
Cabaret 140
Suite Princes
Cynllun Capasiti
Theatr 250
Gwledd 150
Ystafell Fwrdd 60
Cabaret 140
Suite Duchess
Cynllun Capasiti
Theatr 80
Gwledd 80
Ystafell Fwrdd 30
Cabaret 60
Suite Wedgewood
Cynllun Capasiti
Theatr 110
Gwledd 80
Ystafell Fwrdd 40
Cabaret 80
Suite Snowdon
Cynllun Capasiti
Theatr 30
Gwledd n/a
Ystafell Fwrdd 20
Cabaret 15
Suite Raglan
Cynllun Capasiti
Theatr 30
Gwledd n/a
Ystafell Fwrdd n/a
Cabaret n/a
Suite Penfro
Cynllun Capasiti
Theatr 30
Gwledd n/a
Ystafell Fwrdd n/a
Cabaret n/a
Suite Conwy
Cynllun Capasiti
Theatr 10
Gwledd n/a
Ystafell Fwrdd n/a
Cabaret n/a
Caerphilly
Cynllun Capasiti
Theatr 15
Gwledd n/a
Ystafell Fwrdd n/a
Cabaret n/a

DIDDORDEB?

Ffôn

029 2087 2092

E-bost

enquiries@meetincardiff.com

Llogi'r Lleoliad Hwn...

Hoffech chi logi ystafelloedd cyfarfod neu lety yn y lleoliad hwn? Llenwch y ffurflen isod gyda'ch gofynion a bydd aelod o'r tîm mewn cysylltiad cyn gynted â phosibl.