Neidio i'r prif gynnwys

GWESTY'R EXCHANGE

Mae Gwesty'r Exchange yn dirnod Cymreig arwyddocaol gyda hanes cyfoethog. Heddiw mae'r gwesty'n cynnig 80 ystafell wely, cyfleusterau cyfarfod a bwyta.

LLEOLIAD MEWN NIFEROEDD:

3

Ystafelloedd Cyfarfod

80

Ystafelloedd Gwely

600

Capasiti Cynrychiolwyr Uchaf

Gellir darparu ar gyfer rhwng 2 a 450 o bobl mewn amrywiaeth leoliadau hardd, yn y Neuadd Fawr y Gyfnewidfa ac yn Neuadd Bassey.

Wedi’i enwi fel y Gyfnewidfa Lo yn wreiddiol, gwelodd yr adeilad y fargen gyntaf gwerth miliwn o bunnoedd ar gyfer glo ar ddechrau’r 20fed ganrif pan oedd Caerdydd yn allforiwr glo ledled y byd. Mae Gwesty’r Exchange wedi’i adfer â gofal i greu gwesty bwtîc gydag 80 o ystafelloedd gwely, y Neuadd Fawr a Neuadd Bassey (a enwyd ar ôl Shirley Bassey a gysylltir â Tiger Bay ychydig o strydoedd i fyny o’r Gyfnewidfa Lo. Mae pob ystafell wely wedi’i chynllunio’n unigol ac yn aml yn hynod unigryw. Mae Cegin a Bar Culley hefyd ar gael.

LLOGI YSTAFELL

Grand Hall Suite
Cynllun Capasiti
Theatr 500
Gwledd 380
Ystafell Fwrdd
Cabaret 254
Carruthers Suite
Cynllun Capasiti
Theatr 50
Gwledd 40
Ystafell Fwrdd
Cabaret 28
Cegin a Bar Culley's
Cynllun Capasiti
Theatr 80
Gwledd 120
Ystafell Fwrdd
Cabaret 70

DIDDORDEB?

Ffôn

029 2087 2092

E-bost

ymholiadau@meetincardiff.com

Llogi'r Lleoliad Hwn...

Hoffech chi logi ystafelloedd cyfarfod neu lety yn y lleoliad hwn? Llenwch y ffurflen isod gyda'ch gofynion a bydd aelod o'r tîm mewn cysylltiad cyn gynted â phosibl.