Neidio i'r prif gynnwys

CASTELL HENSOL

Mae llond lle o leoliadau y gallwch eu dewis ar gyfer eich cyfarfod, cynhadledd neu ginio nesaf, ond prin yw'r rhai sy'n cymharu â mawredd Castell Hensol.

LLEOLIAD MEWN NIFEROEDD

5

Ystafelloedd Cyfarfod

240

Uchafswm Lleoedd Gwledd

308

Uchafswm Lleoedd Theatr

Mae Castell Hensol yn cynnig lleoliad unigryw a hanesyddol am ddigwyddiad busnes i’w gofio. Mae’r lleoliad rhestredig Gradd I arbennig hwn yn llawn hanes ac eto’n darparu’r dechnoleg ddiweddaraf drwy gyfleusterau amlgyfrwng modern.

Yn gartref i feistri haearn yn flaenorol, mae’r plasty wedi cael ei adnewyddu’n sensitif a’i ymestyn i adfer ei harddwch hanesyddol.  Mae bellach yn cynnwys neuadd newydd y Cwrt sy’n lletya hyd at 200 o westeion ar gyfer swper a 300 ar gyfer cynhadledd ar ffurf theatr. Caiff hyn ei ategu gan bum ystafell gynadledda lai yn y castell ei hun a all groesawu rhwng 10-90 o gynadleddwyr fesul ystafell ar ffurf theatr.

Mae’r Castell hefyd ar gael i’w logi ar ei ben ei hun i sicrhau bod eich digwyddiad yn gwbl breifat i chi a’ch gwesteion.

 

MAE’R CYFLEUSTERAU’N CYNNWYS:

  • Neuadd y Cwrt i hyd at 300 o gynadleddwyr
  • Pum ystafell lai ar gyfer 10–100 o gynadleddwyr
  • Dewis o ddewisiadau bwyd
  • Parcio AM DDIM
  • Wi-Fi AM DDIM
  • Opsiwn llogi preifat
  • Parcdir trawiadol gyda llyn troellog
  • Dim ond 3 munud oddi ar C34 yr M4

EVENT SPACES

Neuadd y Cwrt
Layout Capacity
Theatre 308
Banquet 240
Boardroom 36
Cabaret 180
Ystafell Dderw
Layout Capacity
Theatre 80
Banquet 50
Boardroom 24
Cabaret 40
Tŵr y Dwyrain
Layout Capacity
Theatre N/A
Banquet 8
Boardroom N/A
Cabaret N/A
Ystafell Arddio
Layout Capacity
Theatre N/A
Banquet 8
Boardroom N/A
Cabaret N/A
Ystafell Fore
Layout Capacity
Theatre 35
Banquet 12
Boardroom 12
Cabaret 10

DIDDORDEB?

Ffôn

029 2087 2092

E-bost

enquiries@meetincardiff.com

Llogi'r Lleoliad Hwn...

Hoffech chi logi ystafelloedd cyfarfod neu ddigwyddiadau yn y lleoliad hwn? Llenwch y ffurflen isod gyda'ch gofynion a bydd aelod o'r tîm mewn cysylltiad cyn gynted â phosibl.