Neidio i'r prif gynnwys

Cynllunio Cynhadledd yng Nghaerdydd a Sicrhau'r Profiad Gorau i'r Cynrychiolwyr

6 April 2023


 

Mae Caerdydd yn gyrchfan fywiog ar gyfer digwyddiadau busnes gyda chymysgedd o leoliadau ar gyfer cyfarfodydd a phrofiadau cofiadwy i gynrychiolwyr.   Gyda lleoliad canol dinas a ger y glannau cerddadwy a chompact, mae diwylliant, treftadaeth a chwaraeon cyffrous Caerdydd yn gryfderau allweddol y gellir eu hymgorffori mewn rhaglen gynadledda.

Mae gan Gaerdydd dŷ opera a chanolfan ddiwylliannol nodedig, sy’n gartref i Gwmni Opera Cenedlaethol Cymru, neuadd gyngerdd wych, tair cerddorfa broffesiynol, nifer o theatrau, conservatoire jazz ond hefyd rhai lleoliadau llai gwych ar gyfer gigs sy’n arddangos pob genre o gerddoriaeth.

Mae Caerdydd hefyd yn adnabyddus ar y llwyfan rhyngwladol ar gyfer digwyddiadau chwaraeon gyda dewis o chwe stadiwm ac arena rhyngwladol yn cynnig cyfleusterau cynadledda ond hefyd lletygarwch corfforaethol.

Gellir creu profiadau mewn lleoliad chwaraeon neu ddiwylliannol neu gall cynadleddwyr fwynhau sin adloniant fywiog Caerdydd a’i chasgliad gwych o dafarndai, bwytai a bywyd nos. Neu gall cynrychiolwyr ddarganfod treftadaeth y ddinas drwy fynd ar daith gerdded neu drwy ymweld ag un o’r nifer o amgueddfeydd.

Daeth Conference News, un o brif gyhoeddiadau cynadleddau sydd wedi’i anelu at drefnwyr cynadleddau cenedlaethol a rhyngwladol i Gaerdydd i ddarganfod beth sydd ar goll gan y trefnydd.

Dyma ei eitem ar Brofiadau Cynrychiolwyr yng Nghaerdydd yn rhifyn Confex.

Diolch hefyd i DEPOT, Griffin Guiding, Coleg Brenhinol Cerdd a Drama Cymru a Rygbi Caerdydd am eu cyfraniad i’r fideo ategol.

Chwarae Chwarae

Explore Cardiff

I drefnu cynhadledd yng Nghaerdydd ac i ddysgu mwy am y profiadau gwahanol i gynrychiolwyr cysylltwch â’r tîm Cwrdd yng Nghaerdydd: