Neidio i'r prif gynnwys

YMUNWCH Â LLYSGENHADON CYNHADLEDD CAERDYDD A HYRWYDDWCH GAERDYDD

Mae rhwydwaith Llysgenhadon Cynhadledd Caerdydd yn bartneriaeth ledled y ddinas a gefnogir gan Cwrdd yng Nghaerdydd, Cyfoethogi Caerdydd ac arweinwyr busnes y ddinas. Mae'r rhwydwaith yn tynnu sylw at gryfderau Caerdydd fel dinas i wneud busnes ynddi ac fel cyrchfan ar gyfer digwyddiadau busnes.

BETH YW RÔL LLYSGENNAD CYNHADLEDD CAERDYDD?

Mae rhwydwaith Llysgennad Cynhadledd Caerdydd o  arweinwyr a dylanwadwyr o’r byd diwydiannol ac academaidd yn helpu i roi Caerdydd ar y map rhyngwladol a denu digwyddiadau busnes cenedlaethol a rhyngwladol i’r brifddinas.

Sut ydy ni'n cefnogi'r llysgenhadon?

Cwrdd yng Nghaerdydd yw’r prif bwynt cyswllt ar gyfer trefnwyr cynadleddau. Gall llysgenhadon ddefnyddio’r profiad a’r ystod o gymorth sydd gan Cwrdd yng Nghaerdydd i drefnu digwyddiadau o bob maint a chyllideb.

  • Cymorth wrth baratoi bidiau
  • Cymorth Sefydliadol
  • Cymorth Marchnata
Sut i fod yn llysgennad?
  • Ydych chi wedi ystyried dod â chynhadledd ryngwladol i Gaerdydd, gan ddefnyddio eich maes arbenigol?
  • Oes gennych chi’r rhwydwaith o gysylltiadau fyddai’n eich galluogi i roi cynnig ar gynnal digwyddiad busnes?
  • Hoffech chi chwarae rôl yn cyfrannu at ffyniant y ddinas yn y dyfodol?

BUDDSODDI YNG NGHAERDYDD

Chwarae Chwarae

Leigh Hughes, Cyfarwyddwr Datblygu Busnes a Chyfrifoldeb Cymdeithasol Corfforaethol Bouygues Ltd, Cadeirydd Bwrdd Cyflogaeth a Sgiliau Prifddinas-Ranbarth Caerdydd a Chennad Cynadleddau Caerdydd sy’n dweud wrthym pam mae Caerdydd yn lle da i gynnal busnes.

Chwarae Chwarae

Caerdydd, dinas sy'n tyfu. Yr Adran Ddigidol, Diwylliant, y Cyfryngau a Chwaraeon.

GWNEUD YMHOLIAD

Dysgwch fwy am rwydwaith Llysgenhadon Cynhadledd Caerdydd neu sut y gallwn eich cefnogi i lunio cais i gynnal digwyddiad busnes drwy gysylltu â thîm Cwrdd yng Nghaerdydd

helo@meetincardiff.com

Neu llenwch y ffurflen isod a bydd aelod o’r tîm yn cysylltu â chi yn fuan.

Overlay

CADWCH MEWN CYSYLLTIAD