Neidio i'r prif gynnwys

PARK INN GAN RADISSON

Mae Park Inn gan Radisson yn westy modern yng nghanol y ddinas sydd wedi'i leoli gyferbyn ag Arena Motorpoint Caerdydd ac sy'n cynnig 146 o ystafelloedd gwely a mannau cyfarfod.

Openning hours

7

Ystafelloedd Cyfarfod

146

Ystafelloedd Gwely

230

Capasiti Glwedd Uchaf

300

Capasiti Theatr Uchaf

313 sqm

Lle ar Gyfer Ddigyddiadau

Mae The Park Inn gan Radisson yng nghanol Dinas Caerdydd yn agos at y prif leoliadau gan gynnwys Arena Motorpoint a champws Prifysgol De Cymru Caerdydd.

Mae’r gwesty’n cynnig 146 o ystafelloedd gwely, Bar a Bwyty RGB a dewis o 6 ystafell gyfarfod a digwyddiadau llawn offer i ddarparu ar gyfer cyfarfodydd neu gynadleddau bach. Prin yw’r meysydd parcio yn y gwesty (codir tâl)

LLOGI YSTAFELL

Suite Glamorgan
Cynllun Capasiti
Theatrr 250
Gwledd 180
Ystafell Fwrdd
Cabaret 140
Suite Llandaf
Cynllun Capasiti
Theatr 180
Gwledd 120
Ystafell Fwrdd 50
Cabaret 90
Suite Penarth
Cynllun Capasiti
Theatr 20
Gwledd
Ystafell Fwrdd 10
Cabaret
Suite Sain Ffagan
Cynllun Capasiti
Theatr 40
Gwledd
Ystafell Fwrdd 18
Cabaret
Suite Sain Ffagan a Phenarth
Cynllun Capasiti
Theatr 60
Gwledd
Ystafell Fwrdd 24
Cabaret
Suite Rumney
Cynllun Capasiti
Theatr 20
Gwledd
Ystafell Fwrdd 14
Cabaret
Suite Dewi Sant
Cynllun Capasiti
Theatr
Gwledd
Ystafell Fwrdd 12
Cabaret
Suite Y Fro
Cynllun Capasiti
Theatr 20
Gwledd
Ystafell Fwrdd 14
Cabaret

DIDDORDEB?

Ffôn

029 2087 2092

E-bost

ymholiadau@meetincardiff.com

Llogi'r Lleoliad Hwn...

Hoffech chi logi ystafelloedd cyfarfod neu llety yn y lleoliad hwn? Llenwch y ffurflen isod gyda'ch gofynion a bydd aelod o'r tîm mewn cysylltiad cyn gynted â phosibl.